Other Smoking Blazer

OTHER SMOKING velvet blazer 

Black cotton velvet single-breasted blazer, 100% cotton

€1.350,00 

  • Other Smoking Blazer
  • Other Smoking Blazer

This size is sold out

  • Black cotton velvet single-breasted blazer, 100% cotton

100% Made in Italy

Similar Products

Karen blazer

€1.280,00

Karen blazer

€1.280,00

Karen blazer

€1.998,00

Karen blazer

€1.593,00

× Size chart